Clackamas River Water Regular Board Meeting – 12/9/2021

https://youtu.be/1Xqbmpz_KqA